چیتالینک
چیتالینک

کاربران گرامی شما می توانید هرگونه انتقاد، پیشنهاد، ثبت شکایات و نیاز به پشتیبانی را به یکی از ایمیل های زیر ارسال نمایید. چیتالینک در اسرع وقت به این موارد رسیدگی میکند.

info@cheetalink.com

solalesheykhiyan@gmail.com

 

پشتیبانی و ثبت شکایت چیتالینک